نحوه محاسبه شبا

جهت محاسبه شبا، بانک حساب مورد نظر را انتخاب و بر روی آن کلیک نمایید تا به وبسایت مربوطه هدایت شوید.

سپس می توانید با وارد کردن شماره حساب، شبای حساب خود را محاسبه و از وبسایت بانک دریافت نمایید.

بستن