عفونت کبدی

کبد کبد علاوه بر تولید صفرا، آنزیم هایی ترشح می کند که در هضم غذا نقش دارند. کبد همچنین در تامین انرژی بدن نقش دارد.

مطالعه مقاله

سوزش در کف پا

  بیشتراشخاصی که در کف پاهایشان سوزش را احساس می کنند، دلیل متداول و اصلی آسیب دیدگی عصب های پا و یا مشکلات کبدی هست،

مطالعه مقاله
بستن