سوزش در کف پا

  بیشتراشخاصی که در کف پاهایشان سوزش را احساس می کنند، دلیل متداول و اصلی آسیب دیدگی عصب های پا و یا مشکلات کبدی هست،

مطالعه مقاله
بستن