راهنمای کامل قبل و بعد از بالون معده

بالون معده یا بالون کاهش وزن یک روش ساده برای کمک به کاهش وزن است که با قرار گرفتن یک بالون نرم و در عین حال بادوام در معده فرد انجام می شود. این بالون از طریق آندوسکوپی یا به صورت خوراکی وارد معده می شود. بالون معده با اشغال فضای داخلی معده باعث می … ادامه خواندن راهنمای کامل قبل و بعد از بالون معده