لغو نوبت
فرم درخواست لغو نوبت

با توجه به اعمال قوانین مالیاتی موجود برای پزشکان، تنها 90 درصد وجه پرداخت شده عودت داده می شود.
اگر تمایل به تعویض زمان نوبت گرفته شده دارید می توانید با شماره 09020325494 (بخش پشتیبانی آی تی ) تماس حاصل نمایید.

شماره پیگیری و کد ملی
شماره پیگیری: *
کد ملی: *